Dr. Frank GoesGoes Oogcentrum Dr. Frank Goes

Excimer laser methoden - Lasek


Illustratie
Kerngegevens
Doelgroep: Mannen en vrouwen
Verzekering: Nee

Bij een lasekbehandeling zal er, in tegenstelling tot bij femtolasik en lasik, geen flap worden gemaakt in het hoornvlies.

Een oppervlakkig laagje cellen wordt manueel opzijgeschoven, waarna een excimerlaser, die wordt gecontroleerd door een computer, wordt geprogrammeerd om een nauwkeurig berekende laserbehandeling van het hoornvliesoppervlak uit te voeren. 
Nadien worden de cellen opnieuw over het hoornvlies geschoven, en wordt een contactlens op het oog geplaatst.

Voordeel van deze techniek is het weinig ingrijpende karakter van de behandeling : er moet immers geen flap gemaakt worden.
Nadeel is de langere recuperatietijd. In de praktijk wordt deze techniek vooral voorbehouden voor patiënten waarbij een femtolasik-behandeling niet mogelijk is.

De resultaten van de verschillende technieken zijn op langere termijn allemaal echter perfect met elkaar vergelijkbaar.

Het vooronderzoek

Het vooronderzoek heeft 2 doelen : uitsluiten van oogaandoeningen en bepalen van het risico op een bijwerking na de behandeling. Indien het vooronderzoek normaal is en geen nadelen worden gevonden, bepalen we samen met u de meest geschikte behandelprocedure.

In het Goes OogCentrum zijn reeds tienduizenden behandelingen verricht. Veiligheid is steeds prioriteit nr. 1 geweest als het over laserchirurgie of oogchirurgie ging. Uw zicht is immers uw kostbaarste bezit ! Het Goes OogCentrum maakt daarom dan ook gebruik van de meest moderne apparaten en technieken om uw ingreep zo veilig als mogelijk te laten verlopen.

Het ganse oog wordt in kaart gebracht tijdens het vooronderzoek:

 • objectieve en subjectieve refractie
 • drukmeting
 • netvliesonderzoek
 • gezichtsveldonderzoek
 • telling van het aantal endotheelcellen
 • bepaling van de lengte van het oog
 • driedimensionale topografie van voorzijde en achterzijde van het hoornvlies
 • meting van de pupilgrootte
 • wavefrontmeting
 • biomicroscopisch onderzoek
 • bepaling van de sferische aberratie van het oog

Indien er nadelige factoren worden ontdekt, worden deze openlijk met u besproken, en wordt in vele gevallen een behandeling afgeraden. Dit om zeldzame complicaties te voorkomen.

Een laserbehandeling kan de afhankelijkheid van een bril of contactlenzen enorm doen afnemen.  De mogelijkheid bestaat echter dat u in zeldzame omstandigheden toch nog een lichte bril of contactlenzen nodig zou hebben.  Dit is vooral van toepassing wanneer u ouder bent dan 45 jaar, waarbij het mogelijk is dat u nog een leesbril zou moeten dragen. Wanneer u na de behandeling een over- of een ondercorrectie zou vertonen, kan een eventuele herbehandeling overwogen worden.

Na bepaalde technieken kunnen patiënten eventueel halo’s of schitteringen rondom lichten, vooral in de duisternis, waarnemen.

Andere patiënten kunnen droge ogen vertonen na laserbehandelingen, hetgeen meestal wordt verholpen door middel van toedienen van kunstmatige tranen.  Dit probleem lost zichzelf meestal spontaan op in de weken tot maanden na de laserbehandeling.  In zeldzame gevallen kunnen de symptomen van droge ogen echter een ernstigere vorm aannemen, vooral bij die patiënten die reeds voor de laserbehandeling problemen van droge ogen vertoonden.  In ernstige gevallen kan steeds overwogen worden om punctumplugs in de traanwegen aan te brengen om de klachten van droge ogen te verminderen.

In zeer zeldzame gevallen kan iemand een daling hebben van het gezichtsvermogen van het oog.  Dit betekent dat het beste zicht dat u kan verkrijgen na de laserbehandeling met contactlenzen of bril iets minder zou kunnen zijn dan het beste zicht dat u had voor de laserbehandeling met contactlenzen of bril.

Zeer zelden kan een infectie van het hoornvlies problemen veroorzaken na een laserbehandeling.  Deze complicatie dient meestal te worden behandeld door middel van antibiotische druppels en/of medicatie.

Vergeet echter niet dat laserchirurgie tot de groep van operaties behoort waarover de patiënten relatief het meest tevreden zijn.

Onkosten

Een ooglaserbehandeling is geen goedkope ingreep. De hoge prijs wordt voor het grootste deel bepaald door de enorm hoge kost in aankoop en onderhoud van het toestel, door de hoge kostprijs van verbruikte gassen en materialen tijdens elke behandeling, de service en constante technische ondersteuning van de ingenieurs, en de constante nood voor aanpassingen en upgrades van het apparaat.

Vaak voorkomende vragen

Wat is een ‘gepersonaliseerde laserbehandeling’ ?

Een ‘gepersonaliseerde’ behandeling is een behandeling die op maat wordt uitgevoerd. Deze behandeling is uniek voor uw oog. Een ander oog kan dus nooit identiek dezelfde behandeling ondergaan.

Indien blijkt dat u een voordeel zou ondervinden wanneer een gepersonaliseerde behandeling wordt uitgevoerd, wordt dit vanzelfsprekend steeds verricht. Deze behandeling is dan nooit duurder dan een ‘standaard’-behandeling.

Zodra we merken dat dit nuttig zou zijn, wordt elke behandeling gepersonaliseerd uitgevoerd, zonder extra kosten.

U hebt immers steeds recht op de best mogelijke behandeling.

De mogelijkheid om te kiezen voor een minderwaardige behandeling wordt u met andere woorden niet gegeven.

Wie is de ideale kandidaat?

Om een goede laserkandidaat te zijn, dient u een stabiele afwijking te hebben gedurende de laatste paar jaar. U moet 18 jaar zijn of ouder. U mag evenmin belangrijke oogaandoeningen vertonen.  En vanzelfsprekend dient u eveneens de mogelijke risico’s en bijwerkingen van een behandeling te kennen.

Is de behandeling pijnlijk?

Onze behandelingen zijn pijnloos. Een lasek-ingreep kan soms wat irritatie met zich meebrengen doch dit verdwijnt na enkele dagen.

Is de behandeling stabiel?

Indien er negatieve effecten op lange termijn zouden opduiken uit de literatuur vallen deze meestal toe te schrijven aan een foute indicatiestelling tijdens het vooronderzoek.

Daarom kan het belang van een zeer grondig voorbereidend onderzoek, gebruik makend van moderne apparatuur, niet onderschat worden.
Het effect van de behandeling zou in de verte stabiel moeten zijn. Dichtbij kan het zicht verminderen in de loop van het leven, net zoals het zou verminderen bij patiënten die zich niet lieten laseren.

Wanneer kan ik opnieuw werken?

Met de meeste technieken kan u daags nadien opnieuw aan de slag. Na een lasek-behandeling kan dit wat langer duren. Na lasek mijdt u eveneens best zoveel mogelijk het UV-licht : het dragen van een zonnebril wordt dan ook sterk aangeraden.

Wat zijn de risico’s van de behandeling?

Dit werd reeds hogerop besproken. De ingreep is vanzelfsprekend erg veilig, anders werden er nooit meer dan 1 miljoen laserbehandelingen per jaar uitgevoerd.

Het blijft echter steeds een operatie, 100 % garantie bestaat dan ook niet in de geneeskunde. Doch een nauwkeurig vooronderzoek, goede indicaties en voorzichtige chirurgie moeten eventuele complicaties tot een minimum herleiden.


Ontvang gratis een brochure over Excimer laser methoden - Lasek van Dr. Frank Goes.

Door middel van het onderstaande formulier kunt u gratis en vrijblijvend een brochure aanvragen. De brochure wordt dan zo snel mogelijk naar het ingevulde adres gestuurd.

1. Vul uw persoonsgegevens in.

De door een * gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.

 Toevoeging 
(dd-mm-jjjj)

2. De volgende klinieken bieden deze behandeling ook aan:

Wilt u hier ook informatie over ontvangen?

3. Verstuur uw informatie aanvraag.

Uw bestelling wordt vertrouwelijk behandeld en wordt door de uitgever uitsluitend doorgegeven aan de geselecteerde kliniek(en) om u te informeren.
 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.